Onderwijs

Uitgeverij Betelgeuze is een educatieve uitgeverij, gespecialiseerd in les- en instructiemateriaal betreffende leerproblemen, leerachterstanden en gedragsproblemen in het Voortgezet Onderwijs (VO), het Basisonderwijs (PO) en het Kleuteronderwijs (KO)

Voortgezet onderwijs (VO)

Overzicht van de VO-publicaties:

  • Hulp bij Leerproblemen. Het standaardwerk voor het VO, een zeer gewaardeerde professionele methode  voor het analyseren, toetsen en werken aan dyslectische leerproblemen in het voortgezet onderwijs in Nederlands Lezen, Nederlands Spelling, Engels lezen en Spelling, Duits Lezen, luisteren en Spelling en Rekenen - Wiskunde.
  • Opstapboeken. Deze serie lesmateriaal voor Engels, Frans en Duits is vooral bedoeld voor de opstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Met name bestemd voor mensen met dyslexie, maar tegelijkertijd een zeer handige methode om de moderne talen na te slaan dan wel bij te spijkeren.
  • Luisterlezen Engels, een lesboek uit de serie VO praktijkreeks. Stimuleert het gelijktijdig lezen en luisteren van Engelse teksten. Dit als ondersteuning voor de leerling om de toegang tot een tekst te vergemakkelijken. Audio cd ingesproken door een native speaker.
  • Zichtwoorden Engels een lesboek uit de serie VO praktijkreeks. Dit boek geeft een gedegen ondersteuning bij het automatiseren van het opbouwen van een engelse woordenschat.
  • Spellingkaarten Engels,een handzaam boekje op A5 formaat, dat hulp biedt bij de spelling en uitspraak van het Engels. Leerlingen die regelmatig fouten blijven maken in de Engelse spelling of uitspraak zouden dit naslagwerk altijd bij zich moeten hebben!
  • Remediaal, Sinds 2001 het gespecialiseerde vaktijdschrift voor Educational Needs in het VO/BVE. Verschijnt 6 x per jaar op papier. Remediaal Digitaal is de online artikel database met alle srtikelen vanaf 2009 tot heden.
  • Taalatelier, een zeer gedegen methode gevat in een serie lesboeken voor het taakgericht leren van functioneel Nederlands taalgebruik. Onder redactie van dr. Hilde Haquebord, drs. Helene Bakker-Renes, drs. Tineke Fennis-Poort

Primair onderwijs (PO)

Overzicht van de PO-publicaties:

Harry Janssens (onderwijspraktijk.nl) schrijft indrukwekkende boeken voor de dagelijkse praktijk in het basisonderwijs. Met name de zorgplicht van de leraar voor zijn groep(en) worden in Harry's boeken grondig geanalyseerd en omgezet in zeer praktisch hanteerbare handboeken voor de leraar of lerares.

  • Het basisonderwijs in A3 formaat. Een bundeling van schema's die de processen en procedures van vrijwel het gehele basisonderwijs omvatten.
  • Het basisonderwijs in A3 formaat Deel 2. Aanvulling van deel 1 met nog eens 23 schema's
  • BOSOS Kleuterzorg. De ontwikkeling van het kind op school in de eerste twee jaar van de basisschool. Zorgplicht in Groep 1 en 2.
  • BOSOS Leervoorwaarden. Het leervoorwaarden onderzoek is een in de praktijk getoetst onderzoek. Bedoeld voor Groep 1 en 2.
  • De 5 hoofdproblemen van de spelling. De denkprocessen van de 5 meest voorkomende spellingsproblemen in kaart gebracht.
  • Zorgkalender II Basisonderwijs (3 delen). Deze serie boeken bieden een blauwdruk voor de optimale zorg per groep, voor de groepen 1 tot en met 8
  • Gedrags- en werkhoudingsproblemen (4 delen). Deze serie van vier boeken geven op praktische wijze handreikingen voor de meeste gedrags- en werhoudingsproblemen voor het omgaan met leerlingen.
  • Klein rekenonderzoek.  Dit succesvolle boek omvat de rekenvaardigheden van groep 3 tot en met groep 8.  Toetsing van de rekenvaardigheid van de leerling aan de hand van stroomdiagrammen.
  • Screeningsalmanak. Ondersteuning bij het maken van handelingsplannen voor leerlingen met scores van A tot en met D op screeningen (Cito)

Kleuteronderwijs (KO)

Overzicht van de KO-publicaties:

  • Vergeten leerlijnen. Voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van peuters en kleuters
  • BOSOS Kleuterzorg. De ontwikkeling van het kind op school in de eerste twee jaar van de basisschool. Zorgplicht in Groep 1 en 2.
  • BOSOS Leervoorwaarden. Het leervoorwaarden onderzoek is een in de praktijk getoetst onderzoek. Bedoeld voor Groep 1 en 2.