Uitgeverij Betelgeuze is een educatieve uitgeverij, met de missie onderwijs en kennisverspreiding. Wij zijn gespecialiseerd in lesmateriaal voor leer- en gedragsproblemen, leerachterstanden en het volwassenen onderwijs. Deze lesmethodes en -materialen zijn opgenomen in het fonds 'Onderwijs'. In het fonds Mens & Maatschappij zijn de domeinen Moderne Geschiedenis, Human Interest en Art en Poetry opgenomen.


NIEUW. Zorgkalender II

Zorgkalender II

Optimale zorg in het basisonderwijs

de vervanger van de Toolkit basisonderwijs. Nu in 3 delen voor groep 1 en 2, groepen 3, 4 en 5 en groepen 6, 7 en 8

Lees verder  Bestel Nu

NIEUW. Pictogenda 2018

Pictogenda maakt plannen en communiceren voor iedereen mogelijk!

Pictogenda helpt een brede groep gebruikers om zelfstandig(er) te worden en om een nieuwe stap te zetten in hun ontwikkeling

Ringband met 232 pags

Lees verder

Zichtwoorden Engels

Zichtwoorden Engels

is de aanvulling op het bekende Luisterlezen Engels van Rini Hoeks-Mentjens

 


Lees verder 

Bestel Nu

Remediaal Nr 2018-1

Met bijdragen

van o.a. Mieke Urf, Do Quekel en interviews met Tom Pijpers, Praktijkschool De Dreef en Monique Castenmiller, Mundus College Amsterdam

Lees verder

Bestel Nu

Het basisonderwijs in A3 formaat. Harry Janssens

A3 boek harry janssens

Het sucsesboek van Harry Janssens. Meer dan 50 schema's, handelingsplannen etc.

ISBN 978 90 8708 156 0         Prijs € 75,00.

Lees verder 

Bestel Nu

Het basisonderwijs in A3-formaat DEEL 2

Deel 2 van het 'Basisonderwijs in A3-formaat' van Harry Janssens is uit.

Lees verder

Bestel Nu

 

Gedrag verdeeld in 4 boeken

Uitgeverij Betelgeuze, Gedrags- en werkhoudingsproblemen

Gedrags- en werkhoudings problemen en zorgverbreding

van Harry Janssens en Jan van Veen is geheel herzien en gesplitst in vier aparte delen.

Lees verder

Bestel Nu

Remediaal is tijdschrift en online database.

Remediaal Digitaal

is de online database waarin alle Remediaal artikelen vanaf 2009 zijn opgenomen.

Lees verder

Bestel Nu

 

Van nabootsing tot eigen visie

nabootsing, imitatie, plagiaat, inspiratie in de kunst

Hoe imitatie en navolging tot inspiratie leiden in de kunst

Nabootsing wordt in vele gevallen als een vorm van plagiaat gezien. Koos Broek stelt dat nabootsing en imitatie veel meer is dan namaak of plagiaat.

Een must voor fotografen en kunstenaars.

Lees verder Bestel Nu

 

Vergeten leerlijnen . .

Vergeten leerlijnen aan de basis van het onderwijs

Vergeten leerlijnen aan de basis van het onderwijs

is een prachtig boek van Eefje van Sloten over de leerlijnen voor peuters en kleuters.

De ontwikkeling van kinderen begint niet als zij bij de basisschool binnenkomen.


Lees verder Bestel Nu

Rekentoetsen

harry janssens boeken basisonderwijs

Uitgeverij Betelgeuze heeft toetsen met voor het Voortgezet Onderwijs en het Basisonderwijs.

Klein rekenonderzoek is voor gebruik in basisonderwijs

Lees verder Bestel Nu

Hulp bij Leerproblemen Rekenen en Wiskunde voor het Voortgezet Onderwijs

Hulp bij leerproblemen dyscalculie

HBL Rekenen en Wiskunde bevat toetsen voor de domeinen Rekenen, Algebra, Meetkunde, Wiskunde en Statistiek

Lees verder Bestel Nu

PO - Harry Janssens

harry janssens boeken basisonderwijs

Harry Janssens heeft de unieke gave om de complexe processen van het lesgeven op de basisschool op een heel heldere manier uiteen te rafelen.

Klein Rekenonderzoek is een van de succesvolste boeken uit de Praktijkreeks PO

Lees verder 

Bestel Nu

VO - Opstapboeken Engels, Frans en Duits

Opstapboek dyslexie

De reeks opstapboeken Frans, Duits en Engels is speciaal bedoeld voor leerlingen met dyslexie in de onderbouw VO en groep 8 PO. Iedere taal bestaat uit meerdere delen en wordt geleverd met audio cd's en veel spellen zoals kwartetten en memorie.

Lees verder

Bestel Nu

VO - Hulp bij leerproblemen in het voortgezet onderwijs

Hulp bij leerproblemen dyscalculie

Deze serie bestaat uit Rekenen en Wiskunde, Nederlands, Engels en Duits. Dit is een uitgebreide methode voor de analyse, toetsing en teaching van leerlingen met leerproblemen (dyslexie) en leerachterstanden.

Lees verder 

Bestel Nu

VO - Luisterlezen Engels

luisterlezen engels

Luisterlezen Engels is het gelijktijdig lezen en beluisteren van een tekst.

Luisterlezen kan hier faciliterend werken, zeker in een vreemde taal zoals het Engels, waar de samenhang tussen letter en klank nogal ondoorzichtig is en waarin totaal niet wordt onderwezen.

Lees verder

Bestel Nu

Ervaringen

Het nieuwe boek van Louise Koppijn

Deze week geïntroduceerd op de Haagse Tong Tong Fair op de Van Stockum Boekhandel stand

Bestel Nu

Uitgeverij Betelgeuze werkt met Printing On Demand (POD). Dit betekent kleine voorraden, maar ook dat wij in staat zijn om zeer snel wijzigingen in onze boeken door te voeren. Bij iedere nieuwe POD-opdracht aan onze drukkerij kunnen wij immers een aangepaste versie van de uitgave laten printen. Of een speciaal aan uw wensen aangepaste uitgave. Mocht u in onze uitgaven onjuistheden tegenkomen (ook bij ons is het mensenwerk), dan stellen wij het zeer op prijs om daarop attent te worden gemaakt. Onze boeken hebben een eigen ISBN en worden vastgelegd bij het Centraal Boekhuis voor de boekhandel. Geen grote voorraad betekent tevens kleinere milieulasten en het spreekt vanzelf dat wij uitsluitend papier toepassen met een FSC-goedkeuring.