Uitgeverij Betelgeuze is een educatieve uitgeverij, met de missie onderwijs en kennisverspreiding. Wij zijn gespecialiseerd in lesmateriaal voor leer- en gedragsproblemen, leerachterstanden en het volwassenen onderwijs. Deze lesmethodes en -materialen zijn opgenomen in het fonds 'Onderwijs'. In het fonds Mens & Maatschappij zijn de domeinen Moderne Geschiedenis, Human Interest en Art en Poetry opgenomen.


NIEUW. Zorgkalender II

Zorgkalender II

Optimale zorg in het basisonderwijs van Harry Janssens

de vervanger van de Toolkit Zorgkalender basisonderwijs.

Nu uitgevoerd in 3 delen. Deel 1 voor groep 1 en 2, deel 2 voor degroepen 3, 4 en 5 en deel 3 voor de groepen 6, 7 en 8

Lees verder  Bestel Nu

NIEUW. Pictogenda 2019

Pictogenda maakt plannen en communiceren voor iedereen mogelijk!

Pictogenda helpt een brede groep gebruikers om zelfstandig(er) te worden en om een nieuwe stap te zetten in hun ontwikkeling

Lees verder

Basisonderwijs

   De boeken van Harry Janssens

Harry Janssens Onderwijspraktijk

De Onderwijspraktijk Harry Janssens is een zelfstandig advies- en scholingsbureau voor het basisonderwijs. Harry Janssens is onnavolgbaar in zijn grondige benadering van het basisonderwijs.

Met bijna 30 jaar ervaring als begeleider, docent en nascholingsdocent deelt Harry zijn ervaring en kennis met scholen en iedereen die met het basisonderwijs te maken heeft. Op zijn eigen manier heeft hij een unieke reeks boeken geschreven. Alles gebaseerd op jarenlange ervaring op alle gebieden van het onderwijs.

Met de boeken van de Onderwijspraktijk Janssens ondersteund Uitgeverij Betelgeuze al jaren vele scholen in het (speciaal) basisonderwijs en het kleuteronderwijs

Lees verder

Voortgezet Onderwijs

   De Opstapboeken Engels, Frans en Duits

De Opstapserie is gericht op (dyslectische) leerlingen die moeite hebben met het aanleren van het Engels, Frans of Duits. De bekende auteurs Ans van Berkel en Rinie Hoeks-Mentjens hebben deze methode speciaal ontwikkeld voor leerlingen van de hoogste groepen van het basisonderwijs (PO) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (VO).

Dhr. Sauer (native speaker) is met Ans van Berkel verantwoordelijk voor de twee delen Opstap Duits.

Opstap Engels en opstap Frans bestaan uit drie delen. Alle Opstapboeken worden ondersteund met audio cd's, kwartetspellen, memoryspellen e.d.

Lees verder

Voortgezet Onderwijs

   Taalatelier Nederlands

Taalatelier Nederlands

Taalatelier is een serie lesmateriaal gericht op het verwerven van functionele taalvaardigheden.

Het lesmateriaal is overzichtelijk ingedeeld in de rubrieken: Lezen, Woordenschat, Spelling, Grammatica, en Presenteren. Iedere rubriek bestaat uit verschillende, zelfstandig te gebruiken lesboeken met een docentenboek en een leerling werkboek. De boeken kunnen worden gebruikt bij Nederlands, bij Remedial Teaching en bij taal- en leesondersteuning in het vakonderwijs.

De vakredactie van Taalatelier bestaat uit dr. Hilde Hacquebord, drs. Helene Bakker-Renes en drs. Tineke Fennis-Poort.

Lees verder

Voortgezet Onderwijs

   Hulp bij Leerproblemen Nederlands, Engels, Duits en Rekenen en wiskunde

Hulp bij leerproblemen (HBL) is voor de specialist op het gebied van leerproblemen (dyslexie, autisme etc.) en biedt ondersteuning bij het geven van effectieve hulp in dit specifieke domein. Deze hulp kan door een vakdocent, remedial teacher of de schoolbegeleider in het voortgezet onderwijs worden gegeven.

De serie Hulp bij leerproblemen bestaat uit de titels Nederlands Lezen, Nederlands Spelling, Engels Lezen en Spelling, Duits lezen, Duits Spelling en Rekenen en wiskunde.

De serie staat onder redactie van Tineke Fennis-Poort, Helene Bakker-Renes, Hans van Luit, Marcel Veenman, Ans van Berkel, Rinie Hoeks-Mentjens en Arjan Krijgsman.

Lees verder

Voortgezet Onderwijs

   Praktijkreeks VO

De praktijkreeks VO bevat lesboeken met praktijkgericht les- en instructiemateriaal voor het Voorgezet Onderwijs en groep 8 van het Basisonderwijs.

Voor het Engels zijn er de boeken van Rinie Hoeks-Mentjens en Ans van Berkel Luisterlezen Engels, Zichtwoorden Engels, Klankspelling Engels en Spellingkaarten Engels.

Het Zakboek Grammatica Nederlands uit de serie Taalatelier van Hilde Haquebord en de nieuwste uitgave van Pictogenda.

Lees verder

Voortgezet Onderwijs

   Remediaal en Remediaal Digitaal. Vaktijdschrift voor het VO, VMBO en BVE

Remediaal is een vaktijdschrift voor leer- en gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs. Remediaal is een onafhankelijk vakblad voor remedial teachers, leerkrachten, orthopedagogen, psychologen en anderen die met leer- en gedragsproblemen te maken hebben.

Remediaal wil een brug slaan tussen theorie en praktijk. Praktijkoplossingen, relevant wetenschappelijk onderzoek, recenties en het documenteren van de nieuwste vakontwikkelingen.

Remediaal Digitaal is de online-database met alle artikelen uit Remediaal vanaf 2009.

Lees verder

Mens en Maatschappij

   Moderne geschiedenis, Human Interest en Art en PoŽtry

Moderne geschiedenis zijn uitgaven over het leven voor de jaren vijftig, voormalig Nederlands-Indie, stadsgeschiedenis etc.

Human Interest hedendaagse knelpunten in de maatschappij; Vluchtelingen, Allochtonen, Ondernemerschap, Scheiden . . .

Art & PoŽtry de gedichtbundels van Marije Hendrikx, Dick Panman, 1000schonen. Koos Broek met kunstgeschiedenis.

Lees verder

Uitgeverij Betelgeuze werkt met Printing On Demand (POD). Dit betekent kleine voorraden, maar ook dat wij in staat zijn om zeer snel wijzigingen in onze boeken door te voeren. Bij iedere nieuwe POD-opdracht aan onze drukkerij kunnen wij immers een aangepaste versie van de uitgave laten printen. Of een speciaal aan uw wensen aangepaste uitgave. Mocht u in onze uitgaven onjuistheden tegenkomen (ook bij ons is het mensenwerk), dan stellen wij het zeer op prijs om daarop attent te worden gemaakt. Onze boeken hebben een eigen ISBN en worden vastgelegd bij het Centraal Boekhuis voor de boekhandel. Geen grote voorraad betekent tevens kleinere milieulasten en het spreekt vanzelf dat wij uitsluitend papier toepassen met een FSC-goedkeuring.