Zorgkalender II voor de groepen 1 tot en met 8

De optimale zorg in het basisonderwijs

Zorgkalender II is de opvolger van de bekende Toolkit Zorgkalender, die een volledige blauwdruk van de zorg in elke groep gaf. Zorgkalender II is volledig aangepast aan de eisen die nu aan de zorg in de groepen worden gesteld. Zorgkalender II is nu gesplitst in drie delen. Deel 1 voor de groepen 1 en 2. Deel 2 voor de groepen 3, 4 en 5 en Deel 3 voor de groepen 6, 7 en 8.

In Zorgkalender II wordt de zorg in de klas nog verder uitgewerkt met de nieuwe tendensen in het onderwijs erbij en wordt op uitvoerige wijze de zorgstructuur per groep besproken. Alle mogelijke activiteiten die in een groep moeten plaatsvinden, worden per maand beschreven. Een activiteit is niet alleen een beschrijving van handelen in de klas. Een activiteit kan ook bestaan uit informatie die er voor zorgt dat de leerkracht in de klas de zorg beter kan structureren, zoals:

  • De procedure van de overgang van groep 2 naar groep 3
  • Signalen van dyslexie
  • Basis handelingsplannen voor gedrag- en werk- houdingsproblemen.
  • De beslissingsprocedure voor werken met OPP’s
  • De procedure naar voortgezet onderwijs
  • De rol van de ouders in de gehele zorgstructuur

Van de leerkrachten wordt tegenwoordig veel verwacht om de zorg voor de leerlingen in de groep te waarborgen. De veelheid van activiteiten wordt in dit boek beschreven. Het wordt geordend naar de maand waarin een zorgactiviteit moet plaatsvinden. Alleen in groep 1 wordt de zorgstructuur grotendeels vanuit de leeftijd van de leerling besproken. Immers de interpretatie van de resultaten hangt in groep 1 in sterke mate af van de tijd dat hij op school zit. Er wordt niet alleen aangegeven wat de leerkracht per maand moet doen, maar ook hoe hij de verkregen gegevens daarna moet ombuigen naar de zorg in de klas.

Niet alleen zorg maar ook preventie

Zorg wordt in dit boek niet alleen beschreven vanuit de probleemleerlingen. Er wordt ook veel aandacht besteed aan preventie. Daarom wordt ook veel aandacht gegeven aan het ontwikkelen van een goede groepssfeer en het zelfstandig werken en het didactisch handelen van de leerkracht. Ook de interpretaties van observatie en Cito’s zijn belangrijke elementen voor de preventie. In de ontwikkeling van het didactisch proces wordt vanaf groep 3 tot en met groep 5 de term: didactische mijlpalen genoemd. Een didactisch mijlpaal is een markeringspunt in het didactisch proces. Een leerling moet op een bepaald moment een mijlpaal halen om het de groepsleerstof mee te kunnen blijven gaan.

Gebruik van de zorgkalender: aanpassen aan de eigen school!

De zorgstructuur wordt vanuit een ideaal beeld beschreven. Het betekent niet dat de school al deze activiteiten moet of kan overnemen. Elke school heeft al veel activiteiten op de zorg geregeld. De school zal die activiteiten gaan vergelijken met de activiteiten in de zorgkalender. En dan de zorgkalender aanpassen aan zijn eigen zorgstructuur. Zo ontstaat een voor iedere school en voor alle leerkrachten een transparante zorgstructuur.

Zorgkalender II bestaat uit drie delen:

  • Deel 1: Optimale zorg voor de groepen 1 en 2;
  • Deel 2: Optimale zorg voor de groepen 3, 4 en 5;
  • Deel 3: Optimale zorg voor de groepen 6, 7 en 8;

De delen zijn zowel los als in een set te bestellen.

Zorgkalender II. Deel 1 De optimale zorg voor de groepen 1 en 2

meer info en bestellen

Zorgkalender II. Deel 2 De optimale zorg voor de groepen 3, 4 en 5

meer info en bestellen

 

Zorgkalender II. Deel 3 De optimale zorg voor de groepen 6, 7 en 8

meer info en bestellen

Zorgkalender II. Complete set van de 3 delen.

meer info en bestellen