Themanummer Testen en toetsen

Remediaal - Themanummer Testen en toetsen

Dit themanummer richt zich op testen en toetsen in de school en met name op het handelingsgerichte aspect hiervan. Testen en toetsen - mits betrouwbaar en valide - kunnen namelijk handreikingen geven voor de begeleiding van leerlingen. In dit nummer wordt ook een aantal testen en toetsen besproken die betrekking hebben op de cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen.

Bestelinformatie

Het themanummer Testen en toetsen kunt u bestellen voor € 12,50 (prijs incl. btw).

Klik hier om naar de webshop te gaan.