Remediaal en Remediaal Digitaal nummer 2015-3

Remediaal en Remediaal Digitaal

Platform voor leer- en gedragsproblemen in het vo/bve

Remediaal is een vaktijdschrift voor leer- en gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs en de bve. Al sinds de start in 2000 is het een onafhankelijk vakblad voor remedial teachers, leerkrachten, orthopedagogen, psychologen en anderen die met leer- en gedragsproblemen te maken hebben.

Remediaal wil een brug slaan tussen theorie en praktijk. Het doel is enerzijds praktijkoplossingen aan een wetenschappelijke toets te onderwerpen en anderzijds bevindingen uit relevant wetenschappelijk onderzoek op 'bruikbaarheid in de praktijk' te beoordelen. Ook wil de redactie een dialoog met de lezer bewerkstelligen.

Remediaal en Remediaal Digitaal

Remediaal Digitaal is de online-database met alle artikelen uit Remediaal vanaf 2009. Voortaan worden alle artikelen uit het tijdschrift ook in Remediaal Digitaal geplaatst. Dus ook alle artikelen uit de themanummers.

Een abonnee ontvangt een klantnummer en een wachtwoord en kan zich daarmee aanmelden op de Remediaal Digitaal site.

Op een Remediaal abonnement zijn naast de standaard gebruiker nog 4 extra gebruikers van Remediaal Digitaal mogelijk. Met onderstaande knop bestellen kan een abonnee 1 tot en met 4 extra gebruikersaccounts bestellen, die direct toegang geven tot Remediaal Digitaal.

Het blad Remediaal verschijnt 6 keer per jaar met gewoonlijk een dubbelnummer en een themanummer. Thema's geven een uitgebreide blik op een onderwerp. Onderstaande lijst is een greep uit de thema's:

  • Passend Onderwijs
  • Autisme
  • Dyslexie in het VO
  • Evidence based onderwijs
  • ICT en leerproblemen
  • Mbo
  • Rekenen-wiskunde
  • Taal- en dyslexiebeleid
  • Testen en toetsen
Alle artikelen uit de themanummers zijn opgenomen in Remediaal Digitaal

Elk nummer van Remediaal bevat een schat aan artikelen, recensies, websitebesprekingen en interviews met mensen uit het onderwijsveld en met auteurs van boeken op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Daarnaast bevat elk nummer een prikkelende column van de vaste columnist Fred van der Velde. De vaste rubriek agendaberichten geeft informatie over relevante beurzen, congressen, lezingen en cursussen.

De redactie

De redactie van Remediaal bestaat uit Arjan Krijgsman (Hoofdredacteur), John Jeninga, Nico Schouws en Roos Scharten. Bij bepaalde themanummers wordt een gastredacteur aan de redactie toegevoegd.

Bestelinformatie

Een jaarabonnement op het vaktijdschrift Remediaal bevat ook toegang voor 4 gebruikers op de digitale versie Remediaal Digitaal. Abonnementsprijs is 87.50

Remediaal als tijdschrift en online in Remediaal Digitaal

Remediaal Digitaal is de online database met alle Remediaal artikelen vanaf 2009.

Alle artikelen uit het vaktijdschrift Remediaal worden ook in Remediaal Digitaal geplaatst. Abonnees op het tijdschrift hebben zo de beschikking over alle oude en nieuwe artikelen in PDF-formaat.

Inloggen op de database wordt gedaan met de browser op de inlogpagina. (Zie inlogknop aan de rechterzijde van de homepage) Na het inloggen bent u in Remediaal Digitaal en kan op de artikelen worden gezocht op het Remediaal nummer waarin het artikel is verschenen (Bijvoorbeeld 1401 voor Jaargang 14 nummer 1), op auteur(s) en op verschillende trefwoorden.

U kunt zich aanmelden voor een gebruikersaccount op Remediaal Digitaal door een mail te sturen naar klantenservice@uitgeverijbetelgeuze.nl met in het onderwerp de tekst 'Aanvraag gebruikers account Remediaal Digitaal'