Opstapboek Duits deel 1 Klankspellingen

Opstapboek Duits deel 1 Klankspellingen

Opstap Duits Klankspellingen gaat over de koppeling van klanken aan de spelling hiervan. Het boek behandelt vooral klanken en schrijfwijzen die lastig zijn voor Nederlandse leerlingen. Dat zijn letters die bij andere klanken horen, nieuwe klanken en schrijfwijzen. Als de uitspraak bekend is, dan valt hier vaak de spelling van af te leiden. In het boek staan veel oefeningen met de uitspraak in combinatie met luisteroefening op de cd.

Opstapboek Duits deel 1 Klankspellingen | softcover |

ISBN: 978-90-8708-200-0

 

Opstapboek Duits Deel 2 Opbouwspellingen

Opstapboek Duits Deel 2 Opbouwspellingen

In Deel 2: Opstap Duits Opbouwspellingen wordt enerzijds aandacht besteed aan kwesties als de Umlaut in afgeleide woorden, de verlengingsregel en vaste woordstukjes. Anderzijds is er ruimte gemaakt voor de spelling die samenhangt met grammaticale kwesties, zoals het meervoud van zelfstandige naamwoorden en de sterke werkwoorden. Deze stof is bedoeld als aanvulling op de grammatica die de leerlingen in hun leergang aangeboden krijgen. Dat betekent dat met name de laatste hoofdstukken van deel 2 pas aan bod komen in de hogere leerjaren. In de hoofdstukken 4 en 5 zijn leerlijsten te vinden ter ondersteuning van het onthouden van het meervoud van zelfstandige naamwoorden en de sterke werkwoorden.

Opstapboek Duits deel 2 Opbouwspellingen | softcover |

ISBN: 978-90-8708-201-7

 

Bij beide delen hoort een regelkaart. Daarop staan alle regels die in het Opstapboek Duits behandeld zijn. De regelkaart kan gebruikt worden tijdens het werken met het Opstapboek, maar kon ook worden ingezet bij het maken van huiswerk.

De leerling kan zelfstandig met het materiaal aan de slag, maar ook thuis onder begeleiding van ouders. De antwoorden bij de oefeningen staan namelijk achter in de boeken (de zogenaamde 'sleutel'). Daarnaast is de methode heel geschikt voor klassikaal gebruik, maar leraren en remedial teachers kunnen het materiaal evengoed inzetten bij individuele leerlingen.

Bij de Opstapboeken Duits worden audio-cd's en diverse spellen (kwartetten, memory, bingo, puzzels etc) geleverd.

Compleet pakket van alle delen met spellen en audio-cd's

De bovenstaande delen zijn los te bestellen, maar ook als compleet pakket;

Opstapboek Duits deel 1 & 2 | softcover |

ISBN: 978-90-8708-202-4