Spellingtoetsen voortgezet onderwijs

Ondersteuning bij spellingtoetsen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs vindt u via de lesmethodes en –materialen van Uitgeverij Betelgeuze. Onze hulpmiddelen zijn een goede aanvulling voor iedereen die de spellingregels niet goed beheerst. Zo hebben we een basiscursus spelling die gebruik maakt van een functionele, taaloverschrijdende aanpak om leerlingen bewuster naar hun spelling te leren kijken. Zo wordt de spelling ook vergeleken met spelling in het Duits, Frans en Engels. Onze hulpmiddelen bieden vele voordelen en bieden ondersteuning bij spellingtoetsen in het voortgezet onderwijs. Vraag snel naar de mogelijkheden of plaats direct online een bestelling!

Ondersteuning van spellingtoetsen in het voortgezet onderwijs
Ter ondersteuning van spellingtoetsen in het voortgezet onderwijs biedt Uitgeverij Betelgeuze diverse professionele hulpmiddelen. Deze zorgen onder meer voor:

  • Minder fouten bij het schrijven;
  • Beter begrip van een taal;
  • Hogere cijfers;
  • Nadenken over hoe taal in elkaar zit;
  • Naslagwerk spellingregels;
  • Nieuwe vergelijkende aanpak van moderne vreemde talen.

Deze hulpmiddelen in de vorm van werkboeken en docentboeken zijn eenvoudig en snel via onze webshop te bestellen. Na uw bestelling laten wij de boeken drukken in de drukkerij. Wij hebben ze niet op voorraad. Daardoor ontlasten we het milieu en natuurlijk de kosten.

Bestel vanuit de webshop
Bestel direct hulpmiddelen voor spellingtoetsen in het voortgezet onderwijs in de webshop van Uitgeverij Betelgeuze. Wilt u liever meer informatie over onze lesmethodes of –materialen? Neem dan contact op en bel naar 085 0130104.

Bestel direct hulpmiddelen online voor spellingtoetsen in het voortgezet onderwijs!

  • » De auteurs van onze boeken zijn stuk voor stuk autoriteit op hun onderwijs gebied.
  • » De boeken zijn zeer precies gericht op de specifieke problemen die samenhangen met dyslexie, autisme en de daarbij behorende leer- en gedragsproblemen.
  • » Alle uitgaven worden in een Printing on Demand (POD) proces vervaardigd. Dit betekent geen overtollige voorraden(Milieu) en dit maakt het mogelijk om snelle aanpassingen in de boeken aan te brengen, bij veranderingen in de regels voor het onderwijs.

Hulp bij leerproblemen Nederlands

Hulp bij leerproblemen Nederlands Lezen is bedoeld om kinderen uit het voortgezet onderwijs te ondersteunen met leesproblemen. Op het VO blijkt een verontrustend percentage leerlingen niet te beschikken over de vereiste leesvaardigheid, wat een bedreiging vormt voor hun schoolsucces... lees verder

Taalatelier - Zakboek Grammatica

In het Zakboek vindt u een beknopt overzicht (uitleg) van de Nederlandse grammaticaregels, zowel van woordsoorten als van zinsdelen. Dit boekje is bedoeld als naslagwerk, dat hulp kan bieden bij problemen met de Nederlandse grammatica...
lees verder

Hulp bij leerproblemen Engels

Om zicht te krijgen op deelvaardigheden en een foutenanalyse te kunnen maken is bij Engels de volledige spellingstof per spellingcategorie opgenomen in 2 woordenlijsten. De woorden in die lijsten zijn gebaseerd op 2000 woorden die in het Engels heel vaak voorkomen...
lees verder

Hulp bij leerproblemen Duits

Leerlingen die problemen ondervinden bij het lezen in het Nederlands ondervinden die in veel gevallen ook bij het Duits. Daarnaast komt de leerling door moeizame woordherkenning niet of nauwelijks aan het begrip van een tekst toe. Hulp bij leerproblemen Duits bestaat uit de twee onderdelen Lezen, Luisteren en Spreken... lees verder

Hulp bij leerproblemen Rekenen & Wiskunde

De slechte rekenvaardigheden van leerlingen komen regelmatig in het nieuws. Deze zwakke rekenaars krijgen al gauw het etiket 'dyscalculie' opgeplakt...
lees verder

LuisterLezen Engels

Luisterlezen Engels van Rinie Hoeks is een losbladige uitgave die het gelijktijdig lezen en luisteren van tekst stimuleert. Dit als ondersteuning voor de dyslectische leerling om de toegang tot een tekst te vergemakkelijken...
lees verder

Opstapboek Engels

Opstap Engels Leenwoorden behandelt woorden die in het Nederlands zijn overgenomen. De delen Basiswoorden I en II behandelen de hoofdbeginselen van de Engelse spelling...
lees verder

Opstapboek Duits

Opstap Duits Klankspellingen gaat over de koppeling van klanken aan de spelling hiervan. In Deel 2: Opstap Duits Opbouwspellingen wordt enerzijds aandacht besteed aan kwesties als de Umlaut in afgeleide woorden, de verlengingsregel en vaste woordstukjes...
lees verder

Opstapboek Frans

Opstap Frans Leenwoorden behandelt woorden die in het Nederlands zijn overgenomen. De delen Basiswoorden behandelen de hoofdbeginselen van de Franse spelling. De relatie tussen klanken en letters krijgt veel aandacht...
lees verder

Remediaal Taal- en Dyslexiebeleid deel 1

In dit themanummer worden de achtergronden van taal-, zorg- en dyslexiebeleid belicht. De integratie van taal- en dyslexiebeleid op school staat centraal en er wordt een pleidooi gehouden...
lees verder

Remediaal Taal- en Dyslexiebeleid deel 2

Dit vervolgnummer laat vooral de praktische kant van taal- en dyslexiebeleid zien. Hierbij komen verschillende onderwijstypen aan bod, bijvoorbeeld het mbo en het praktijkonderwijs...
lees verder

Remediaal Rekenen en Wiskunde

De slechte rekenvaardigheden van leerlingen komen regelmatig in het nieuws. Deze zwakke rekenaars krijgen al gauw het etiket 'dyscalculie' opgeplakt. In dit themanummer belicht een aantal auteurs de problematiek van de slechte rekenvaardigheid en het onderscheid met dyscalculie... lees verder

In de Klas

Het doel van het tijdschrift In de Klas is op een leuke en bruikbare manier een onderwerp bespreken en dit in een artikel vatten. Zo worden er diverse problemen, situaties en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs besproken die de leerkracht van nu zeker aan zullen spreken... lees verder

Adres: Postbus 425
Postcode: 2400 AK
Plaats: Alphen aan den Rijn
Telefoon: 085 0130104