Klein Rekenonderzoek

Klein Rekenonderzoek

In de dagelijkse schoolpraktijk loopt de leraar, de interne begeleider van de zorgverbreding of de remedial teacher aan tegen een 'rekenprobleem', waarvan hij of zij het vermoeden heeft of veronderstelt dat de wortels van het probleem wat verder in het verleden liggen. Met Klein Rekenonderzoek kunnen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 op eenvoudige wijze rekenhiaten van een leerling opsporen en op basis daarvan een goed handelingsplan maken.

Klein Rekenonderzoek | softcover | auteur Harry Janssens | 246 pagina's |

ISBN: 978-90-8708-080-8

 

Hoe kun je er voor zorgen dat de veronderstelling of het vermoeden van deze rekenhiaten zekerheid wordt als basis voor hulpverlening? De ontwikkeling van rekenvaardigheden kan worden vergeleken met een hoofdweg zonder wegwijzers met ettelijke vaak doodlopende of naar elders leidende zijwegen en -weggetjes.
Rekenproblemen ontstaan als het kind de (hoofd)weg kwijtraakt en verdwaalt. Om het kind weer naar de hoofdweg te krijgen is het zaak om te ontdekken waar, wanneer en waarom het kind de juiste weg is kwijtgeraakt.
Op uiterst inventieve wijze heeft de samensteller, Harry Janssens, met medewerking van Jan ter Borg en Jan Janssens daarvoor een zoekwijzer ontwikkeld.
Aan de hand van stroomdiagrammen wordt per rekenvaardigheid, bijvoorbeeld: optellen en aftrekken van 1 - 10, delen van 1 - 100, de tafels van 1 - 10, eenheden omzetten in breuken, procenten, etc.
Het omvat de rekenvaardigheden van groep 3 tot en met groep 8.

Het is een 'Klein Rekenonderzoek' geworden, omdat het onderzoek en de suggesties tot hulp zich beperken tot de rekenvaardigheden van de leerlingen.

Stap voor stap, met verwijzingen naar conclusies en mogelijkheden voor hulp, de weg naar de bron(nen) van het probleem gevonden.
Een van de uitgangspunten bij het ontwikkelen van dit boek was dat het bruikbaar moest zijn naast alle gangbare rekenmethoden. Wat let u om aan de slag te gaan?

In deze heruitgave van Klein Rekenonderzoek is het artikel 'Rekenen en kwestie van automatiseren' toegevoegd. Dit hoofdstuk gaat over de relatie met de cito-toets voor groepen. Het hoofdstuk is voorzien van didactische mijlpalen en de opbouw van het automatiseringsprogramma wordt gegeven.

 

Bestelinformatie

Klik hier om naar de webshop te gaan.

 

Klik hier om terug te gaan naar alle uitgaves.