Hulp bij leerproblemen Rekenen en Wiskunde

Hulp bij leerproblemen Rekenen & Wiskunde is net zoals de andere HBL uitgaven gebaseerd op de onderdelen foutenanalyse, diagnostisch onderzoeksmateriaal, hulpsuggesties voor docenten en een schat aan oefenmateriaal die u direct aan uw leerlingen kunt geven, met als uitgangspunt inzicht te krijgen in de beheersing van de verschillende deelvaardigheden van de leerling.

Hbl Rekenen en Wiskunde - Band 1
Hbl Rekenen en Wiskunde - Band 2
Hbl Rekenen en Wiskunde - Band 3

 

De mappen zijn in de volgende domeinen verdeeld:

  1. Basisvaardigheden
  2. Cijferen
  3. (Breuken), Verhoudingen en procenten
  4. Breuken en kommagetallen
  5. Meten en meetkunde
  6. Algebra
  7. Statistiek en geļntegreerde wiskundige activiteiten

Elke domein begint met een instaptoets toegespitst op dat domein. Zo'n instaptoets kan groepsgewijs en schriftelijk worden afgenomen. Bij zwakke prestaties kan een analyse van de gemaakte fouten worden gemaakt. Afhankelijk van de resultaten van de foutenanalyse wordt bij individuele leerlingen een diagnostisch onderzoek afgenomen. Zo kan men zien welke kennis en/of vaardigheden die leerling wel/niet beheerst en op welke manier die kennis of vaardigheden het best aangeleerd kunnen worden.

Rekenen en Wiskunde is geschreven door P.C.M. (Piet) Vendel, mw. A. (Annelies)Duijnmaier met theoretische ondersteuning door J.E.H. (Hans) van Luit en M.V.J. (Marcel) Veenman onder de hoofdredactie van mw. H.W. (Helene) Bakker-Renes en C.M. (Tineke) Fennis-Poort.

Bestelinformatie Hulp bij leerproblemen Rekenen en Wiskunde

Auteur(s): P.C.M. (Piet) Vendel, mw. A. (Annelies)Duijnmaier | ISBN: 978-90-8708-055-1 |

Bij dit abonnement wordt 1 x per jaar een supplement geleverd (ca € 90,00) |

 

Klik hier om naar de webshop te gaan.