Hulp bij leerproblemen Nederlands

Nederlands - Lezen

Hulp bij leerproblemen Nederlands Lezen is bedoeld om kinderen uit het voortgezet onderwijs te ondersteunen met leesproblemen. Op het VO blijkt een verontrustend percentage leerlingen niet te beschikken over de vereiste leesvaardigheid, wat een bedreiging vormt voor hun schoolsucces.

Hbl Nederlands Lezen - Band 1
Hbl Nederlands Lezen - Band 2
Hbl Nederlands Lezen - Band 3
Hbl Nederlands Lezen - Band 4

Hulp bij leerproblemen Nederlands lezen ondersteunt het leren van de vaardigheden begrijpend en bestuderend lezen.

De methode lezen is verdeeld in drie hoofdcategorieen t.w. snelheid, nauwkeurigheid en begrip. Deze hoofdcategorieen zijn gesplitst in deelitems die zijn gekoppeld aan vele hulpsuggesties en uitgebreid oefenmateriaal.

Hulp bij Leerproblemen Nederlands Lezen bestaat uit 6 banden. De opzet van de mappen is een goed voorbeeld van diagnostisch onderwijzen, instructief niet alleen voor de remedial teacher, die hiermee moet werken, maar ook voor de leerkracht die meer zicht wil hebben op alle facetten waarin een stagnerend leesproces zich kan uiten.

Bestelinformatie

Auteur(s): Helene Bakker-Renes, Tineke Fennis-Poort | ISBN: 978-90-8708-053 |

Bij het abonnement op het hoofdwerk wordt deze up to date gehouden middels een supplement. De audio cd's die bij het hoofdwerk horen zijn in 2019 vervangen door een USB-stick.

 

Nederlands - Spelling

Hulp bij Leerproblemen Nederlands Spelling bestaat ook uit vijf banden. Bij spelling is bij de indeling van de mappen gekozen voor een combinatie van een taalkundige en didactische indeling. De hoofdcategorieen zijn hier luister-, regel-, inprent- en opbouwfouten.

Hulp bij leerproblemen Nederlands spelling
Hulp bij leerproblemen Nederlands spelling
Hulp bij leerproblemen Nederlands spelling
Hulp bij leerproblemen Nederlands spelling

Aan deze hoofdcategorieen zijn weer de hulpsuggesties voor u als docent/remedial teacher en concreet oefenmateriaal voor de leerling gekoppeld. Ook vindt u er reteachingpakketten (herhaling basisschoolstof), leerkaarten en een spellingschrift.

Bij een aantal toetsen en oefeningen horen geluidsopnames (in totaal 6 cd's). Verder hoort bij deze mappen een cd-rom met extra oefenmateriaal.

Bestelinformatie

Auteur(s): Helene Bakker-Renes, Tineke Fennis-Poort | ISBN: 978-90-8708-054 |

Bij het abonnement op het hoofdwerk wordt deze regelmatig up to date gehouden door een supplement. De 6 audio cd's die bij het hoofdwerk horen zijn in 2019 vervangen door een USB-stick.