Hulp bij leerproblemen Duits: Lezen, Luisteren - Spreken en Spelling

Leerlingen die problemen ondervinden bij het lezen in het Nederlands ondervinden die in veel gevallen ook bij het Duits. Daarnaast komt de leerling door moeizame woordherkenning niet of nauwelijks aan het begrip van een tekst toe.

Hulp bij leerproblemen Duits bestaat uit de twee onderdelen Lezen, Luisteren en Spreken (1 band en 5 audio cd's) en Spelling (2 banden en 2 audio cd's).

Hbl Duits Lezen, Luisteren en Spreken - Band 1

Onderdeel 1: Duits lezen, luisteren en spreken met 5 audio cd‘s

 

Hbl Duits Spelling - Band 1
Hbl Duits Spelling - Band 2

Onderdeel 2: Duits Spelling met 2 audio cd‘s

 

De mappen zijn behalve door de remedial teacher ook bruikbaar voor al die leraren Duits die in hun klassen met leerproblemen worden geconfronteerd en daaraan met individuele en/of grotere en kleine groepen leerlingen willen werken. Op basis van het signaleringsmateriaal en met behulp van het begeleidingsmateriaal kan vanaf het eerste leerjaar Duits aan de gesignaleerde leerproblemen worden gewerkt.

De mappen zijn zo opgezet dat er met leerlingen met leesproblemen van verschillende niveaus kan worden gewerkt. Daarom treft u in de mappen toetsen, diagnostisch en begeleidingsmateriaal met verschillende moeilijkheidsgraad aan.

Bestelinformatie Duits lezen, luisteren en spreken

Auteur(s): Helene Bakker-Renes, Tineke Fennis-Poort | ISBN: 978-90-8708-050-1 |

Hoofdwerk inclusief 5 audio cd's.

Bestelinformatie Duits spelling

Auteur(s): Helene Bakker-Renes, Tineke Fennis-Poort | ISBN: 978-90-8708-051-8 |

Hoofdwerk inclusief 2 audio cd's.

 

Klik hier om naar de webshop te gaan.