Hulp bij leerproblemen

Hulp bij leerproblemen (Hbl) is voor de specialist op het gebied van leerproblemen (dyslexie, autisme etc.) en biedt ondersteuning bij het geven van effectieve hulp in dit specifieke domein. Deze hulp kan, afhankelijk van de vorm (teaching, reteaching of remedial teaching), door een vakdocent, remedial teacher  of de schoolbegeleider die deze taken uitvoert in het voortgezet onderwijs.

Hulp bij leerproblemen is zowel voor Nederlands als voor Engels, Duits en Rekenen en wiskunde ingedeeld naar vaardigheden die een leerling moet beheersen om tot goed lezen, spellen en rekenen te komen. Via signalerings- en analysetoetsen kunt u zicht krijgen op die deelvaardigheden. De gevonden gegevens kunnen ingevuld worden op analyseformulieren die direct gekoppeld zijn aan hulpsuggesties en oefenstof. De basis van ieder deel is dus de analyse (taak- en procesanalyse).

Hulp bij leerproblemen is een losbladige uitgave, die indien nodig met een supplement wordt geactualiseerd dan wel wordt aangevuld.

Drs. Helene Bakker-Renes en Drs. Tineke Fennis-Poort zijn eindredacteur van Hulp bij leerproblemen. De auteurs en adviseurs voor de verschillende titels zijn:

Hulp bij leerproblemen Rekenen en Wiskunde:

Hulp bij Leerproblemen Wiskunde

Prof dr. J.E.H. (Hans) van Luit,    Adviseur

Dr. M. (Marcel) Veenman, Adviseur

Mw. A. (Annelies) Duinmayer, auteur

Dhr. P. Vendel, auteur

Dhr. A. (Aart) Andeweg, auteur

Ga naar de detail omschrijving van Hbl Rekenen en Wiskunde

 

Hulp bij leerproblemen Nederlands Lezen:

Hulp bij Leerproblemen Nederlands Lezen

Mw. Tineke Fennis-Poort, auteur

Mw. Bakker-Renes, auteur

 

Ga naar de detail omschrijving van Hbl Nederlands Lezen en Spelling

 

 

Hulp bij leerproblemen Nederlands Spelling:

Mw. Tineke Fennis-Poort, auteur

Mw. Bakker-Renes, auteur

 

Ga naar de detail omschrijving van Hbl Nederlands Lezen en Spelling

 

 

Hulp bij leerproblemen Engels Lezen en Spelling:

Hulp bij Leerproblemen Engels

Mw. A.J. (Ans) van Berkel,

Mw. C. L. F. (Rinie) Hoeks-Mentjens

 

Ga naar de detail omschrijving van Hbl Engels Lezen en Spelling

 

 

Hulp bij leerproblemen Duits Lezen:

Hulp bij Leerproblemen Duits

Dhr. Arjan Krijgsman, auteur

Mw. Bakker-Renes, redacteur

 

Ga naar de detail omschrijving van Hbl Duits Lezen en Spelling

 

 

Hulp bij leerproblemen Duits Spelling:

Hulp bij Leerproblemen Duits

Dhr. Arjan Krijgsman, auteur

Mw. Bakker-Renes, redacteur

 

Ga naar de detail omschrijving van Hbl Duits Lezen en Spelling