Zorgkalender, Zorgkalender II, Optimale zorg in het basisonderwijs

Zorgkalender II

Optimale zorg in het basisonderwijs

Van leerkrachten in het basisonderwijs wordt tegenwoordig veel verwacht als het gaat om zorg voor leerlingen in de groep.  Harry Janssens  ontwikkelde de Zorgkalender II Optimale zorg in het basisonderwijs, als opvolger van de bekende Toolkit Zorgkalender.

Een prima hulpmiddel om de zorg van groep 1 tot en met groep 8 in kaart te brengen. Het biedt een blauwdruk van de zorg in al zijn facetten per groep.

Bij ieder deel van het boek is een Word-versie beschikbaar die kan worden aangepast aan een eigen versie van de Zorgkalender II in de school.

Zorgkalender II is gesplitst in 3 delen:

  • Deel 1 voor groep 1 en 2.
  • Deel 2 voor groep 3, 4 en 5.
  • Deel 3 voor groep 6, 7 en 8.

Zorgkalender II deel 1 | metaal spiraal gebonden|

auteur Harry Janssens 79 paginas |ISBN: 978-90-8708-075-4

 

Lees verder  Meer info en bestellen

Zorgkalender II deel 2 | metaal spiraal gebonden|

auteur Harry Janssens 112 paginas |ISBN: 978-90-8708-076-1

 

Lees verder  Meer info en bestellen

Zorgkalender II deel 3 | metaal spiraal gebonden|

auteur Harry Janssens 130 paginas |ISBN: 978-90-8708-077-8

 

Lees verder  Meer info en bestellen

Zorgkalender II, complete set van de 3 delen 1, 2 en 3

 

Lees verder  Meer info en bestellen


A3 boek deel 1 deel 2

A3 boeken deel 1 en 2

Een bundeling van schema's die de processen en procedures van vrijwel het gehele basisonderwijs omvatten.

Harry Janssens met medewerking van Inger Trommel hebben het basisonderwijs samengevat in meer dan 50 schema’s op A3 formaat. (42 x 30 cm)

Lees verder  Bestel Nu


Screeningsalmanak

Screeningsalmanak

Screeningen(Cito) worden door bijna alle scholen regelmatig afgenomen om de vorderingen van de leerlingen op een objectieve manier in kaart te brengen. De leerkracht moet op basis van die gegevens tot actie overgaan. Op veel scholen wordt slechts gekeken naar de leerlingen die een D of E op de screening behaald hebben. Voor deze leerlingen worden handelingsplannen gemaakt. Bij de andere scores worden weinig of geen acties ondernomen. Dat doet misschien onrecht aan de goede leerlingen, die vaak een A scoren. En wachten tot een leerling van een C naar een D gaat en dan pas plannen maken, is eigenlijk te laat. De scores op screeningen moeten ook in het licht van preventie geanalyseerd worden.

Screeningsalmanak | hardcover metaal spiraal gebonden |

auteur Harry Janssens | 224 paginas |

ISBN: 978-90-8708-037-2BOSOS Leervoorwaardenonderzoek

Bosos leervoorwaarden harry janssens

 Vaak ziet de leerkracht van groep 1 en 2 pas achteraf of hij de juiste beslissingen genomen heeft: De leerling presteert goed in groep 3 of juist niet. De leerkracht van groep 3 moet dus alert zijn op de fouten die de leerling maakt. In de bespreking van de test van leervoorwaarden zal dan ook steeds de waarschuwing voor groep 3 bij het niet beheersen van die voorwaarden geformuleerd worden. Het leervoorwaarden onderzoek is een in de praktijk getoetst onderzoek. Het is gemakkelijk te gebruiken en handzaam. De tests worden in onderlinge samenhang uitgevoerd. Er worden geen overbodige testonderdelen afgenomen. Voor de leerling te gemakkelijke of juist te moeilijke tests worden overgeslagen. De conclusies na ieder testonderdeel geeft aanknopingspunten voor goede hulp.

BOSOS Leervoorwaardenonderzoek | hardcover metaal spiraal gebonden | auteur Harry Janssens | 224 paginas |

ISBN: 978-90-8708-049-5

BOSOS Kleuteronderzoek

BOSOS Kleuterzorg

In de eerste twee jaar van de basisschool worden veel beslissingen genomen, die bepalend zijn voor de ontwikkeling van het kind op school en daarom ook in zijn verdere leven. Vaak ziet de leerkracht van groep 1 en 2 pas achteraf of hij de juiste beslissingen genomen heeft: De leerling presteert goed in groep 3 of juist niet. De leerling verveelt zich erg tijdens een jaar extra groep 2 of hij komt nu volledig tot zijn recht. In BOSOS kleuterzorg komt de zorg voor de leerlingen in groep 1 en 2 in al zijn aspecten aan bod. Bij het boek is een CD-rom ingesloten, waarop de PDF-formulieren staan voor een eigen gebruik.

BOSOS KLeuterzorg | hardcover metaal spiraal gebonden | auteur Harry Janssens | 212 paginas |

ISBN: 978-90-8708-056-3Klein Rekenonderzoek

Klein Rekenonderzoek

In de dagelijkse schoolpraktijk loopt de leraar, de interne begeleider van de zorgverbreding of de remedial teacher aan tegen een 'rekenprobleem', waarvan hij of zij het vermoeden heeft of veronderstelt dat de wortels van het probleem wat verder in het verleden liggen. Met Klein Rekenonderzoek kunnen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 op eenvoudige wijze rekenhiaten van een leerling opsporen en op basis daarvan een goed handelingsplan maken.

 

Klein Rekenonderzoek | hardcover metaal spiraal gebonden| auteur Harry Janssens | 246 paginas |ISBN: 978-90-8708-080-8 |De 5 hoofdproblemen van de spelling

De 5 Hoofdproblemen van de spelling

Hoe vaak merk je niet dat de hulp bij spelling weinig zoden aan de dijk zet. Je behandelt een spellingscategorie en op dat moment heeft de leerling die categorie wel onder de knie. Echter een week later maakt hij weer dezelfde fouten. In dit boek wordt aan de hand van schema’s de denkprocessen van de 5 meest voorkomende spellingsproblemen in kaart gebracht. Via algoritmische schema’s (ja-nee schema’s) worden die denkprocessen ontleed.

De 5 hoofdproblemen van de spelling | hardcover metaalspiraal gebonden | auteur Harry Janssens | 246 paginas |ISBN: 978-90-8708-000-2 |

 

Gedrag en werkhoudingsproblemen en zorgverbreding

Deel 1 gedrags-en werkhoudingsproblemen en zorgverbredingDeel 2 gedrags-en werkhoudingsproblemen en zorgverbredingDeel 3 gedrags-en werkhoudingsproblemen en zorgverbredingDeel 4 gedrags-en werkhoudingsproblemen en zorgverbreding

                                   

Steeds meer worden de leerkrachten geconfronteerd met gedrag- werkhoudingsproblemen en in de klas. Voor veel leerkrachten is het een uitdaging om met deze leerlingen om te gaan en ondanks de gedrags- en werkhoudingsproblemen het maximale uit de leerling te halen wat betreft de leerprestaties.

Dit boek geeft op praktische wijze handreikingen voor de meeste gedrags- en werhoudingsproblemen voor het omgaan met deze leerlingen. Dit boek is een opnieuw geredigeerde en aangepaste versie van het boek, dat al jaren op veel Pabo’s als leerboek gebruikt wordt. Het boek is nu gesplitst in vier delen zodat het gebruik en de aanschaf kan worden gespreid.

  • Deel 1 Basisboek, (preventieve) zorg voor een efectieve groepssfeer.
  • Deel 2. Analyse van problemen
  • Deel 3. Werkhoudingsproblemen
  • Deel 4. Gedragsproblemen
De studenten ervoeren het boek altijd al als praktisch en gebruiken het later in hun praktijk als naslagwerk. Op de basisscholen is het een boek dat onmisbaar is in kader van de zorgverbreding.

Gedrags- werkhoudingsproblemen en zorgverbreding. Deel 1 | gebonden  | auteurs Harry Janssens en Jan van Veen| 160 paginas |

ISBN: 978-90-8708-064-8


Gedrags- werkhoudingsproblemen en zorgverbreding. Deel 2 | gebonden  | auteurs Harry Janssens en Jan van Veen| 52 paginas |

ISBN: 978-90-8708-065-5


Gedrags- werkhoudingsproblemen en zorgverbreding. Deel 3 | gebonden  | auteurs Harry Janssens en Jan van Veen| 84 paginas |

ISBN: 978-90-8708-066-2


Gedrags- werkhoudingsproblemen en zorgverbreding. Deel 4 | gebonden  | auteurs Harry Janssens en Jan van Veen| 114 paginas |

ISBN: 978-90-8708-067-9


De complete set van 4 delen.