Themanummer Dyslexie in het VO

Remediaal - Themanummer Dyslexie in het VO

Dit 'good practice' nummer bespreekt hoe dyslexie kan worden aangepakt, onder andere via de Protocollen Dyslexie. De lezer krijgt als het ware een kijkje in de keuken: hoe kan de begeleiding van leerlingen met dyslexie worden vormgegeven? Deze interventies kunnen plaatsvinden op verschillende onderwijszorgniveaus (zowel binnen als buiten de klas) en door verschillende professionals (van vakdocent tot specialist).

Bestelinformatie

Het themanummer Dyslexie in het VO kunt u bestellen voor € 12,50 (prijs incl. btw).

Klik hier om naar de webshop te gaan.