Taalatelier, functioneel Nederlands taalgebruik

Taalatelier

Taalatelier is een serie gericht op het verwerven van functionele taalvaardigheden.

Het lesmateriaal is overzichtelijk ingedeeld in de volgende rubrieken:

  1. Lezen;
  2. Woordenschat;
  3. Spelling;
  4. Grammatica;
  5. Presenteren;
 

Iedere rubriek bestaat uit verschillende, zelfstandig te gebruiken lesdelen. Ieder deel gaat in op een taaltaak waar oefeningen aan gekoppeld zijn. De delen kunnen worden gebruikt bij Nederlands, bij Remedial Teaching en bij taal- en leesondersteuning bij het vakonderwijs.

Het oefenmateriaal is geschikt voor leerlingen in de onderbouw havo/vwo en vmbo-tl en een aantal delen met succes worden ingezet in groep 8 van het basisonderwijs.

De leerling kan zelfstandig met het materiaal aan de slag of onder begeleiding van leerkracht, ouders, Remedial Teachers of huiswerkbegeleiding. De methode kan zeer goed worden ingezet voor klassikaal onderwijs, door de vele opdrachten die de leerlingen samen moeten doen.

Taalatelier werkt vanuit de principes van taakgericht taalonderwijs, waarbij functionele, voor de leerling duidelijk herkenbare taaltaken centraal staan. Denk hierbij aan het begrijpend en studerend lezen van instructie- en bronmateriaal, het maken van verslagen en werkstukken en het houden van presentaties.

Een leerling of docent kiest voor een bepaald onderdeel waarmee een leerling kan oefenen met één of meer functionele taalvaardigheden die worden vereist. De rubrieken Basiscursus grammatica en Basiscursus Spelling zijn bedoeld als basiscursussen voor leerlingen die hier nog moeite mee hebben en die niet genoeg hebben aan een methode Nederlands.

Elk deel uit rubriek is uitgevoerd als een docentenboek en een werkboek voor de leerling. Het docentenboek is full colour en bevat tevens didactische tips bij het werken met de serie Taalatelier. Naast een uitgebreid antwoord wordt ook dikwijls per opdracht een didactische aanwijzing of verantwoording gegeven. Het werkboek voor de leerling is in zwart-wit uitgevoerd. Zij kunnen hun antwoorden direct in het boek noteren. De vele tips tussen de opdrachten helpen de leerlingen met een stukje theorie op weg.

De vakredactie

De vakredactie van Taalatelier bestaat uit dr. Hilde Hacquebord, drs. Helene Bakker-Renes en drs. Tineke Fennis-Poort. Het Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie (Etoc) in Groningen draagt met zijn adviezen bij aan de ontwikkeling van de serie.

 

In de reeks Taalatelier zijn de volgende delen reeds verschenen en te bestellen. De documentatiepagina's van alle Taalatelier delen vindt u via de links in de linkerkolom van het menu.

Rubriek Deel Auteur(s)
Lezen Eenvoudige teksten Ineke Stigter
Moeilijke teksten Maaike Pulles & Hiske Feenstra
Informatie zoeken Ineke Stigter
Exacte vakken Yvonne Dijkstra
Basiscursus grammatica Woordsoorten Helene Bakker-Renes
Zinsdelen Helene Bakker-Renes
Basiscursus spelling Regelspellingen Helene Bakker-Renes
Woordenschat Woorden in teksten Ineke Stigter

Aan de volgende delen wordt op dit moment gewerkt, indien gewenst kunt u hierop intekenen:


Rubriek Deel Auteur(s)
Lezen Studerend lezen Kirsten Bot
Presenteren Presenteren Janne Poort