taalatelier woordenschat woorden in teksten

Taalatelier - Woordenschat - Woorden in teksten

Schoolteksten bevatten veel moeilijke, onbekende woorden. De tekst is dan moeilijk te begrijpen. Als de leerling de belangrijke wooren in een tekst kent, snapt hij/zij de tekst beter. Daarom leert de leerlin in Woorden in teksten welke woorden in een tekst belangrijk zijn. Die woorden hebben zijn speciale aandacht nodig.

Taalatelier is een uitgave ontwikkeld voor de ondersteuning van leerlingen in de onderbouw VO en groep 8 van het PO bij het leren uitvoeren van functionele taken in de Nederlandse taal.

De serie bestaat uit lesmateriaal dat op school en thuis gebruikt kan worden voor de ondersteuning van leerlingen bij het uitvoeren van diverse taaltaken. De serie is onderverdeeld in de rubrieken Lezen, Schrijven, Presenteren, Basiscursus Grammatica, Basiscursus Spelling en Woordenschat. Iedere rubriek zal bestaan uit verschillende zelfstandig te gebruiken lesdelen. Ieder deel gaat in op een taaltaak waar oefeningen aan gekoppeld zijn.

Bestelinformatie

Taalatelier Basiscursus grammatica -Woordsoorten bestaat uit een docentenboek en een werkboek voor leerlingen. De prijs van een docentenboek is € 37,- en van een werkboek  € 8,50.Prijzen zijn inclusief btw, maar exclusief verzendkosten.