taalatelier grammatica woordsoorten

Taalatelier - Basiscursus grammatica - Woordsoorten

In Taalatelier - Basiscursus grammatica - Woordsoorten wordt ingegaan op de vraag 'Waarom moet ik het weten, wat heeft het voor zin om woordsoorten te kennen?' Bij elke woordsoort wordt namelijk ingegaan op de toepassing ervan bij spelling en bij Engels, Frans en/of Duits. Bij toepassing denken we aan het kunnen vinden van zelfstandige naamwoorden die in het Duits een hoofdletter hebben, aan de bijvoeglijke naamwoorden die in het Frans vaak achter de zelfstandige naamwoorden staan, aan de dt's die alleen bij werkwoorden geschreven worden. Woordsoorten, het eerste deel van de Basiscursus grammatica begint met een uitleg van wat grammatica is.

Daarna volgen 9 taken; voor iedere woordsoort één taak. Iedere taak bestaat uit 5 onderdelen: test jezelf; uitleg; opdrachten; toepassing; wat heb je nu geleerd?

We denken met deze grammatica veel docenten een plezier te doen. U weet hoe versnipperd grammatica in methodes staat en hoe nutteloos veel leerlingen het vinden. Hopelijk gaan uw leerlingen daar met Taalatelier - Basiscursus grammatica - Woordsoorten daar nu anders over denken.

De serie bestaat uit lesmateriaal dat op school en thuis gebruikt kan worden voor de ondersteuning van leerlingen bij het uitvoeren van diverse taaltaken. De serie is onderverdeeld in de rubrieken Lezen, Schrijven, Presenteren, Basiscursus Grammatica, Basiscursus Spelling en Woordenschat. Iedere rubriek zal bestaan uit verschillende zelfstandig te gebruiken lesdelen. Ieder deel gaat in op een taaltaak waar oefeningen aan gekoppeld zijn.

Bestelinformatie

Taalatelier Basiscursus grammatica -Woordsoorten bestaat uit een docentenboek en een werkboek voor leerlingen. De prijs van een docentenboek is € 37,- en van een werkboek  € 8,50.Prijzen zijn inclusief btw, maar exclusief verzendkosten.