Taalatelier Exacte vakken

Taalatelier - Lezen | Exacte vakken

 

Taalatelier is bedoeld voor leerlingen in de onderbouw van het VO en groep 8 van het PO. De serie is gericht op het verwerven van functionele taalvaardigheden en ondersteunt leerlingen bij het leren uitvoeren van functionele taken in het Nederlands.

De rol van taal in het vakonderwijs is de laatste decennia toegenomen. De exacte vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie) zijn veel taliger van aard geworden, en leerlingen die op het talige vlak niet mee kunnen komen, missen soms de boot.

Taalatelier Exacte vakken biedt oefenmateriaal om de leesvaardigheid van juist diť leerlingen te trainen en te vergroten, aan de hand van opdrachten uit exacte schoolboeken.

Bij het ontwikkelen van Exacte vakken is gebruikgemaakt van authentieke opdrachten, die leerlingen in hun eigen exacte schoolboeken tegen zouden kunnen komen. Om de relatie met het vakonderwijs nog verder te versterken, worden de leerlingen aangemoedigd om bij sommige opdrachten hun eigen schoolboeken te gebruiken.

Taalatelier Exacte vakken bestaat uit negen taken. Iedere taak behandelt een afzonderlijke leesstrategie. Deze strategieŽn komen uiteindelijk bij elkaar in een stappenplan dat in de laatste taak geoefend kan worden met een wat langere opdracht. En dan is het tijd om het geleerde in de praktijk te brengen! Want het trainen van functionele taalvaardigheden krijgt pas echt zin, als leerlingen zich realiseren dat de in Exacte vakken geleerde vaardigheden gebruikt kunnen worden in de lessen en bij het maken van huiswerk. De begeleiding van een docent bij het maken van die stap is onontbeerlijk en om transfer aan te moedigen kunt u het eerdergenoemde stappenplan bijvoorbeeld voor de leerling plastificeren.

De gehele serie Taalatelier bestaat uit lesmateriaal dat op scholen gebruikt kan worden voor het ondersteunen van leerlingen bij de uitvoering van diverse taaltaken. Denk hierbij aan het begrijpend en studerend lezen van instructie- en bronmateriaal, het maken van verslagen en het houden van presentaties. Het materiaal kan op verschillende niveaus en in verschilllende situaties worden ingezet: bij de lessen Nederlands, bij remedial teaching en bij taalondersteuning in het vakonderwijs.

Bestelinformatie

Taalatelier Lezen Exacte vakken is voor de leerling in de onderbouw VO en bestaat uit een docentenboek en een werkboek voor de leerling.