Onderwijs

Uitgeverij Betelgeuze is een educatieve uitgeverij, gespecialiseerd in lesmaterialen ter ondersteuning van leerlingen met leerproblemen of een leerachterstand. Uitgaven zijn onder andere de serie Hulp bij Leerproblemen Nederlands, Engels, Duits en Rekenen-Wiskunde (VO), de serie Taalatelier (PO & VO), de serie Opstapboeken Engels, Duits, Frans en Luisterlezen Engels (PO & VO), en de tijdschriften Remediaal (VO) en In de Klas (PO).

Voortgezet onderwijs (VO)

Een overzicht van de VO-publicaties:

  • Het standaardwerk Hulp bij Leerproblemen, is een zeer gewaardeerde methode voor het analyseren, toetsen en werken aan dyslectische leerproblemen in het voortgezet onderwijs in Nederlands Lezen, Nederlands Spelling, Engels lezen en Spelling, Duits Lezen, luisteren en Spelling en Rekenen - Wiskunde.
  • De Serie Opstapboeken Engels, Frans en Duits voor de opstap naar het voortgezet onderwijs.
  • Luisterlezen Engels, een complete methode die het gelijktijdig lezen en luisteren van teksten stimuleert. Dit als ondersteuning voor de leerling om de toegang tot een tekst te vergemakkelijken.
  • Spellingkaarten Engels, een handzaam boekje dat hulp biedt bij de spelling en uitspraak van het Engels. Leerlingen die fouten blijven maken in de Engelse spelling of uitspraak zouden dit naslagwerk altijd bij zich moeten hebben!
  • Remediaal, Tijdschrift voor leer- en gedragsproblemen in het VO/BVE.
  • Taalatelier, een nieuwe serie lesboeken voor het taakgericht leren van functioneel Nederlands taalgebruik.

Primair onderwijs (PO)