Onderwijs

Uitgeverij Betelgeuze is een educatieve uitgeverij, gespecialiseerd in lesmaterialen ter ondersteuning van leerlingen met leerproblemen of een leerachterstand. Uitgaven zijn onder andere de serie Hulp bij Leerproblemen Nederlands, Engels, Duits en Rekenen-Wiskunde (VO), de serie Taalatelier (PO & VO), de serie Opstapboeken Engels, Duits, Frans en Luisterlezen Engels (PO & VO), en de tijdschriften Remediaal (VO) en In de Klas (PO).

Voortgezet onderwijs (VO)

Een overzicht van de VO-publicaties:

  • Het standaardwerk Hulp bij Leerproblemen, is een zeer gewaardeerde methode voor het analyseren, toetsen en werken aan dyslectische leerproblemen in het voortgezet onderwijs in Nederlands Lezen, Nederlands Spelling, Engels lezen en Spelling, Duits Lezen, luisteren en Spelling en Rekenen - Wiskunde.
  • De Serie Opstapboeken Engels, Frans en Duits voor de opstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Met name bestemd voor mensen met dyslexie, maar tegelijkertijd een zeer handige methode om de moderne talen na te slaan dan wel bij te spijkeren.
  • Luisterlezen Engels, een onderdeel van Hulp bij leerproblemen compact in een boek. Stimuleert het gelijktijdig lezen en luisteren van Engelse teksten. Dit als ondersteuning voor de leerling om de toegang tot een tekst te vergemakkelijken. Gesproken door een native speaker
  • Zichtwoorden Engels een onderdeel van Hulp bij leerproblemen compact in een boek.Dit boek geeft een gedegen ondersteuning bij het automatiseren van het opbouwen van een woordenschat.
  • Spellingkaarten Engels,een handzaam boekje op A5 formaat, dat hulp biedt bij de spelling en uitspraak van het Engels. Leerlingen die fouten blijven maken in de Engelse spelling of uitspraak zouden dit naslagwerk altijd bij zich moeten hebben!
  • RemediaalTijdschrift voor leer- en gedragsproblemen in het VO/BVE. Als vaktijdschrift op papier en online als Remediaal Digitaal
  • Taalatelier, een zeer gedegen methode gevat in serie lesboeken voor het taakgericht leren van functioneel Nederlands taalgebruik. Onder redactie van dr. Hilde Haquebord, drs. Helene Bakker-Renes, drs. Tineke Fennis-Poort

Primair onderwijs (PO)