Gedragsproblemen

Leerlingen met een gedragsprobleem (syndroom van Asperger, PDD-NOS, NLD, ADHD) die het reguliere onderwijs volgen, hebben veelal behoefte aan extra ondersteuning en hulp. Vaak maken deze leerlingen gebruik van een rugzakje (LGF-leerling). Dit biedt de leerkracht de benodigde ruimte om op zoek te gaan naar passend onderwijsmateriaal.

Ook krijgen leerkrachten te maken met leerlingen die onderhevig zijn aan psychische spanningen, faalangst, problemen in de thuissituatie, drugs- of drankverslaving, of bijvoorbeeld met leerlingen met het Down-syndroom. Ook dan zal er behoefte zijn aan extra materiaal.

Hieronder volgen enkele producten van Uitgeverij Betelgeuze die deze leerlingen extra ondersteuning bieden. Daarnaast zijn er uitgaven die de leerkracht helpen bij zijn zoektocht naar tips en oplossingen.

Hulp bij leerproblemen Nederlands

Hulp bij leerproblemen Nederlands Lezen is bedoeld om kinderen uit het voortgezet onderwijs te ondersteunen met leesproblemen. Op het VO blijkt een verontrustend percentage leerlingen niet te beschikken over de vereiste leesvaardigheid, wat een bedreiging vormt voor hun schoolsucces... lees verder

Taalatelier - Zakboek Grammatica

In het Zakboek vindt u een beknopt overzicht (uitleg) van de Nederlandse grammaticaregels, zowel van woordsoorten als van zinsdelen. Dit boekje is bedoeld als naslagwerk, dat hulp kan bieden bij problemen met de Nederlandse grammatica...
lees verder

Hulp bij leerproblemen Engels

Om zicht te krijgen op deelvaardigheden en een foutenanalyse te kunnen maken is bij Engels de volledige spellingstof per spellingcategorie opgenomen in 2 woordenlijsten. De woorden in die lijsten zijn gebaseerd op 2000 woorden die in het Engels heel vaak voorkomen...
lees verder

Hulp bij leerproblemen Duits

Leerlingen die problemen ondervinden bij het lezen in het Nederlands ondervinden die in veel gevallen ook bij het Duits. Daarnaast komt de leerling door moeizame woordherkenning niet of nauwelijks aan het begrip van een tekst toe. Hulp bij leerproblemen Duits bestaat uit de twee onderdelen Lezen, Luisteren en Spreken... lees verder

Hulp bij leerproblemen Rekenen & Wiskunde

De slechte rekenvaardigheden van leerlingen komen regelmatig in het nieuws. Deze zwakke rekenaars krijgen al gauw het etiket 'dyscalculie' opgeplakt...
lees verder

LuisterLezen Engels

Luisterlezen Engels van Rinie Hoeks is een losbladige uitgave die het gelijktijdig lezen en luisteren van tekst stimuleert. Dit als ondersteuning voor de dyslectische leerling om de toegang tot een tekst te vergemakkelijken...
lees verder

Opstapboek Engels

Opstap Engels Leenwoorden behandelt woorden die in het Nederlands zijn overgenomen. De delen Basiswoorden I en II behandelen de hoofdbeginselen van de Engelse spelling...
lees verder

Opstapboek Duits

Opstap Duits Klankspellingen gaat over de koppeling van klanken aan de spelling hiervan. In Deel 2: Opstap Duits Opbouwspellingen wordt enerzijds aandacht besteed aan kwesties als de Umlaut in afgeleide woorden, de verlengingsregel en vaste woordstukjes...
lees verder

Opstapboek Frans

Opstap Frans Leenwoorden behandelt woorden die in het Nederlands zijn overgenomen. De delen Basiswoorden behandelen de hoofdbeginselen van de Franse spelling. De relatie tussen klanken en letters krijgt veel aandacht...
lees verder

Remediaal MBO

In het themanummer mbo worden verschillende facetten van gedrags- en leerproblemen aan de orde gesteld. Ook komen de volgende zaken aan de orde: depressies, eetstoornissen, 'de rafelranden van het beroepsonderwijs', project GO!, referentieniveaus taal en rekenen van de commissie-Meijerink, het programma 'Taal de baas'... lees verder

Remediaal Autisme deel 1 & 2

Remediaal inventariseert in dit themanummer welke nieuwe ontwikkelingen er zijn op het gebied van autisme en autismespectrumstoornissen (ASS). Onderwerpen die in dit themanummer aan bod komen zijn: de begeleiding van leerlingen die zowel ASS als dyslexie hebben, het concept theory of mind (ToM) en het onderzoek daarnaar en gesprekken met ouders van autistische leerlingen... lees verder

Remediaal Rekenen en Wiskunde

De slechte rekenvaardigheden van leerlingen komen regelmatig in het nieuws. Deze zwakke rekenaars krijgen al gauw het etiket 'dyscalculie' opgeplakt. In dit themanummer belicht een aantal auteurs de problematiek van de slechte rekenvaardigheid en het onderscheid met dyscalculie... lees verder

In de Klas

Het doel van het tijdschrift In de Klas is op een leuke en bruikbare manier een onderwerp bespreken en dit in een artikel vatten. Zo worden er diverse problemen, situaties en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs besproken die de leerkracht van nu zeker aan zullen spreken... lees verder

Toolkit Zorgkalender Basisonderwijs

Van leerkrachten in het basisonderwijs wordt tegenwoordig veel verwacht als het gaat om zorg voor leerlingen in de groep. Harry Janssens van Onderwijspraktijk ontwikkelde de Toolkit Zorgkalender Basisonderwijs: een prima hulpmiddel om deze zorg in kaart te brengen...
lees verder