Disclaimer

Disclaimer

Uitgeverij Betelgeuze kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Uitgeverij Betelgeuze aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Uitgeverij Betelgeuze.

De informatie op deze site wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Uitgeverij Betelgeuze kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid.

Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Uitgeverij Betelgeuze niet garanderen dat informatie die door derden op deze site is geplaatst, volledig en juist is.


Gegevens die op deze site voorkomen, mogen niet zonder toestemming van Uitgeverij Betelgeuze gebruikt worden, behalve indien het uitsluitend persoonlijke doeleinden betreft. Vragen en opmerkingen aangaande de site kunt u per email sturen.

Privacy verklaring

AVG 2018 Privacy in het onderwijs

Uitgeverij Betelgeuze vindt het van groot belang dat de privacy van leerlingen en leerkrachten te allen tijde goed gewaarborgd is. Privacy in relatie tot leermiddelen is daarom dan ook één van onze belangrijkste aandachtsgebieden.

De privacyverklaring van Uitgeverij Betelgeuze vindt u op deze pagina:

In onze privacyverklaring vindt u de informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van onze klanten door Uitgeverij Betelgeuze.